Szkoła motorowodna / Szkoła żeglarska
szkoła żeglarsko
motorowodna

Stermotorzysta w żegludze śródlądowej

Zapraszamy na 3 dniowe szkolenie zakończone egzaminem na zawodowe uprawnienia - stermotorzysty w żegludze śródlądowej.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej oraz ratowników WOPR.

Plan szkolenia

 • piątek:
  8.00 - 15.00 - zajęcia teoretyczne
 • sobota:
  8.00 - 15.00 - zajęcia praktyczne - manewrowanie
 • niedziela:
  8.00 - 12.00 - egzamin

Ramowy program szkolenia:

 1. Definicja małych statków żeglugi śródlądowej.
 2. Budowa małych statków.
 3. Podział małych statków ze względu na materiały konstrukcyjne kadłuba.
 4. Podstawowe elementy konstrukcyjne kadłuba.
 5. Parametry kadłuba.
 6. Parametry statku.
 7. Wypór.
 8. Wyporność.
 9. Nośność.
 10. Środek ciężkości i wyporu.
 11. Pływalność.
 12. Stateczność statku.
 13. Zwrotność.
 14. Stateczność kursowa.
 15. Pędniki i ich rodzaje.
 16. Podział sterów.
 17. Zjawiska zachodzące wokół strefy ruchu statku:
  • opływ kadłuba,
  • ruch falowy,
  • strumień zaśrubowy,
  • prąd nadążający.
 18. Wpływ akwenu na manewrowanie statkiem:
  • zjawisko przyssawania,
  • wpływ wiatru,
  • wpływ prądu wody.
 19. Wpływ rozmieszczenia ładunku lub pasażerów na manewrowanie statkiem.
 20. Wyposażenie statku i jego kadłuba:
  • urządzenia sterowe,
  • kotwice i urządzenia kotwiczne,
  • wyposażenie cumownicze,
  • sprzęt i środki ratunkowe,
  • środki łączności,
  • sprzęt nawigacyjny,
  • sprzęt pokładowy.
 21. Ogólne wiadomości o drogach wodnych i budownictwie wodnym – zarys locji śródlądowej:
  • pojęcie dróg wodnych: rzeka, kanał, jezioro,
  • dorzecze, zlewnia, dział wodny,
  • stany wody, wodowskazy,
  • głębokość, pomiary głębokości, przepływy,
  • ogólny podział biegu rzeki, spadek,
  • prędkość przepływu, prąd wody, nurt,
  • erozja, ruch rumowiska, formacje denne,
  • budowle regulacyjne: tamy poprzeczne, tamy podłużne, opaski brzegowe, przetamowania,
  • kanalizacja rzek,
  • śluzy komorowe, podnośnie, pochylnie,
  • kanały żeglugowe: kanały łączące, kanały boczne,
  • sieć dróg wodnych w Polsce,
  • szlak żeglowny, głębokość tranzytowa,
  • oznakowanie szlaku żeglownego.
 22. Ogólne wiadomości o silnikach spalinowych i mechanizmach pomocniczych:
  • rodzaje silników stosowanych na małych statkach,
  • rola mechanizmów pomocniczych,
  • instalacje i zbiorniki,
  • źródła energii.
 23. Przepisy żeglugowe:
  • sygnalizacja wzrokowa statków: przepisy ogólne, sygnalizacja statków w drodze, sygnalizacja statków na postoju,
  • sygnalizacja dźwiękowa statków,
  • dodatkowa sygnalizacja organów kontroli i straży pożarnej,
  • znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych,
  • pojęcie dróg wodnych II i I kategorii,
  • kierunek „w górę” i „w dół” na rzekach oraz akwenach, przez które przepływają a także kanałach lateralnych i pozostałych drogach wodnych.
 24. Zasady ruchu żeglugowego:
  • zasady ogólne,
  • mijanie,
  • wyprzedzanie,
  • kursy przecinające się,
  • spotkania w wąskich przejściach,
  • zawracanie,
  • zakaz wchodzenia między statki zestawu holowanego,
  • ruch równoległy,
  • zasady ruchu promów,
  • przejścia pod mostami oraz przez śluzy,
  • zasady ruchu przy ograniczonej widzialności,
  • inne wybrane zasady ruchu.
 25. Wypadki żeglugowe.
 26. Ratownictwo i udzielanie pomocy.
 27. Zakaz zanieczyszczania dróg wodnych.
 28. Kontrola i inspekcje.
 29. Miejscowe przepisy żeglugowe.
 30. Organizacja imprez na wodzie.
 31. Rejony żeglugi.
 32. Dokumenty małego statku.
 33. Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych.
 34. Urzędy żeglugi śródlądowej i regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Koszty

Szkolenie z egzaminem1500 zł

Dodatkowe informacje:

 • Minimalna liczba osób: 10

Terminy

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt