Szkoła motorowodna / Szkoła żeglarska
szkoła żeglarsko
motorowodna

Jachtowy sternik morski

Zapraszamy na kurs na patent jachtowego sternika morskiego lub certyfikat ISSA Inshore Skipper.

Większość zajęć teoretycznych odbędzie się nad j. Dzierżno Małe przed wyjazdem, reszta na miejscu - w Gdyni lub Pucku.

Egzamin na patent PZŻ lub ceryfikat ISSA odbędzie się 9 czerwca 2017r. w Gdyni lub Pucku.

Co wybrać? ISSA czy PZŻ

Wymagania
 • Ukończony 16 rok życia
 • Umiejętności z zakresu ISSA Inland Skipper (żeglarz jachtowy)
 • Zdanie egzaminu na stopień ISSA Inshore Skipper
 • Ukończony 18 rok życia
 • Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 • Zdanie egzaminu na jachtowego sternika morskiego.
Uprawnienia
 • Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach zamkniętych bez ograniczeń
 • Prowadzenie jachtów żaglowych po morzach otwartych i oceanach w pasie 20Mm od brzegu z wyłączeniem wód pływowych
 • Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
Egzamin Egzamin prowadzony zazwyczaj przez instruktora. Na patencie zostaje umieszczona informacja o osobie egzaminującej. Zewnętrzna Komisja Egzaminacyjna

Koszty

Szkolenie1000 zł
Egzamin350 zł

Dodatkowe opcje

Szkolenie dla radiooperatorów (SRC)330 zł

Jak wygląda dokument ISSA?

Dodatkowe informacje:

 • Minimalna liczba osób: 6
 • Cena szkolenia zawiera:
  • opiekę instruktorów PZŻ
  • opiekę pedagogiczną
  • czarter jachtu
  • sprzęt ratowniczy i asekuracyjny
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Cena szkolenia nie zawiera:
  • opłat burtowych( wyżywienia, palwia, opłat portowych) ~ 300zł os.
  • transportu
  • podręcznika
  • opłaty PZŻ: kursanci pełnoletni- egzamin 350zł + patent 50zł; uczniowie i studenci do 26r.ż.- egzamin 175zł + patent 25 zł.

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

 1. Jachty żaglowe morskie, w tym:
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
  • obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych.
 2. Locja, w tym:
  • oznakowanie nawigacyjne,
  • jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  • znaki i skróty stosowane na mapach,
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 3. Nawigacja, w tym:
  • jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  • podstawy nawigacji terestrycznej,
  • system GPS,
  • nawigacja zliczeniowa;
 4. Meteorologia, w tym:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 5. Sygnalizacja i łączność, w tym:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  • system DSC,
  • współpraca z pilotem śmigłowca
  • sygnały ostrzegawcze;
 6. Ratownictwo w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  • pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  • „człowiek za burtą” na morzu,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  • sztrandowanie;
 7. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  • odległości i czasu trwania rejsu,
  • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  • przygotowania załogi i jachtu;
 8. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:

 1. Manewrowanie jachtem żaglowym w zakresie:
  • prowadzenia jachtu żaglowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  • sztormowanie,
  • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

Terminy

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt