Szkoła motorowodna / Szkoła żeglarska
szkoła żeglarsko
motorowodna

Morski sternik motorowodny ISSA/PZMWiNW

Czterodniowy intensywny kurs odbywający się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. W trakcie wyjazdu prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne na morskim jachcie motorowym.

Do szkolenia mogą przystąpić wszystkie zainteresowane osoby. W przypadku osób nie posiadających patentu sternika motorowodnego konieczne jest przeprowadzenie odpłatnego szkolenia uzupełniającego.

Szkolenie kończy się egzaminem ISSA. Istnieje również możliwść przystąpienia do egzaminu PZMWiNW - w przypadku pytań prosimy o kontakt.

Co wybrać? ISSA czy PZMWiNW

Wymagania
 • Ukończony 16 rok życia
 • Umiejętności z zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper (sternik motorowodny)
 • Zdanie egzaminu na stopień Starszego Sternika Motorowodnego ISSA
 • Ukończony 18 rok życia
 • Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 • Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.
Uprawnienia
 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach zamkniętych bez ograniczeń
 • Prowadzenie jachtów motorowych po morzach otwartych i oceanach w pasie 20Mm od brzegu
 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
Egzamin Egzamin prowadzony zazwyczaj przez instruktora. Na patencie zostaje umieszczona informacja o osobie egzaminującej. Zewnętrzna Komisja Egzaminacyjna

Koszty

Szkolenie1990 zł
Egzamin350 zł

Dodatkowe opcje

Szkolenie dla radiooperatorów (SRC)330 zł

Jak wygląda dokument ISSA?

Dodatkowe informacje:

 • Minimalna liczba osób: 6
 • Cena szkolenia nie zawiera:
  • noclegu
  • wyżywienia
  • transportu

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

 1. Przepisy:
  • źródła przepisów
  • MPZZM
  • dokumenty statku i załogi
  • przepisy lokalne, procedury celne
  • czarter jachtu;
 2. Budowa jachtu, w tym:
  • klasyfikacja jachtów
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
  • sytuacje awaryjne, problemy eksploatacyjne i sposoby ich rozwiązywania
  • wyposażenie jachtu morskiego;
 3. Silniki i układy napędowe, w tym:
  • znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
  • zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
  • kontrola pracy silnika i jej ocena,
  • zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
  • znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
 4. Locja, w tym:
  • oznakowanie nawigacyjne,
  • jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  • znaki i skróty stosowane na mapach,
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 5. Nawigacja, w tym:
  • jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  • podstawy nawigacji terestrycznej,
  • system GPS,
  • nawigacja zliczeniowa;
 6. Meteorologia, w tym:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 7. Sygnalizacja i łączność, w tym:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  • system DSC,
  • współpraca z pilotem śmigłowca
  • sygnały ostrzegawcze;
 8. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  • odległości i czasu trwania rejsu,
  • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  • przygotowania załogi i jachtu;
 9. Ratownictwo w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  • pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  • „człowiek za burtą” na morzu,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  • sztrandowanie;
 10. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem
 11. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:

 1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  • sztormowanie,
  • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

Terminy

 • Morski
  Sternik motorowodny
 • 17.05 - 20.05
 • Szkolenie na patent morskiego sternika motorowodnego ISSA/PZMWiNW
 • Cena szkolenia: 1 990 zł
 • Egzamin: 350 zł
 • Wolnych miejsc: 9
  ||||||||| |
 • Zapisz się
 • Morski
  Sternik motorowodny
 • 18.10 - 21.10
 • Szkolenie na patent morskiego sternika motorowodnego ISSA/PZMWiNW
 • Cena szkolenia: 1 990 zł
 • Egzamin: 350 zł
 • Wolnych miejsc: 10
  ||||||||||
 • Zapisz się